link do strony Energia
link do strony Gaz
link do strony Teleopiekun
link do strony Nomadyka
link do strony Hendy
link do strony Telenovum
Główne menu witryny Wyszukiwarka Treść strony Mapa strony
Tło strony

Euroregulacja

Informacja o zmianie (obniżce) stawek za połączenia głosowe, wiadomości SMS oraz transmisję danych w roamingu w Unii Europejskiej

NOVUM S.A.  informuje, iż zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii z dniem 1 lipca 2013 roku nastąpi zmiana ceny usług świadczonych Państwu przez Polkomtel Sp. z o.o. w roamingu na terenie Unii Europejskiej.

I tak:

-opłata detaliczna za głosowe połączenia wychodzące będzie wynosić 1,22 zł/min. (z VAT),

-opłata detaliczna za głosowe połączenie przychodzące będzie wynosić 0,35 zł/min. (z VAT),

-opłata detaliczna za wysłaną wiadomość SMS będzie wynosić 0,40 zł/szt. (z VAT),

o-płata detaliczna za transmisję danych wysłanych lub odebranych będzie wynosić 2,30 zł/MB (z VAT).

Powyższa zmiana cen dotyczy wszystkich cenników usług telekomunikacyjnych, o ile cenniki nie przewidują niższych cen.

W związku z powyższą zmianą mają Państwo prawo wypowiedzenia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Oświadczenie o wypowiedzeniu powinno zostać złożone do dnia 1 lipca 2013 r. Z uwagi na to, że zmiana wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa i powoduje obniżenie cen usług telekomunikacyjnych, w razie wypowiedzenia umowy NOVUM S.A. będzie uprawniony do dochodzenia od Państwa kar umownych w wysokości i na zasadach wskazanych w umowie.