link do strony Energia
link do strony Gaz
link do strony Teleopiekun
link do strony Nomadyka
link do strony Hendy
link do strony Telenovum
Główne menu witryny Wyszukiwarka Treść strony Mapa strony
Tło strony

Słownik

ABONENT – według prawa telekomunikacyjnego podmiot, który jest stroną umowy o świadczenie usług zawartej z dostawcą publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych
BOK– Biuro Obsługi Klienta
CENNIK – zbiór cen i stawek oraz warunków ich stosowania, opracowany przez Sprzedawcę i wprowadzony do stosowania w odniesieniu do określonych w nim odbiorców.
KARTA SIM– to „tożsamość” każdego Klienta sieci NOVUM. Karta SIM znajduje się w oznaczonej i zabezpieczonej kopercie wraz z informacją dotyczącą kodu PIN i PUK. Karta SIM zostaje zablokowana po trzykrotnym wpisaniu niewłaściwego kodu identyfikacyjnego PIN i aby ustalić nowy kod PIN, wymagane jest odblokowanie karty z użyciem kodu PUK. Karta SIM jest blokowana na stałe po dziesięciokrotnym wpisaniu niewłaściwego kodu odblokowującego i niezbędne jest wówczas zwrócenie się do operatora z prośbą o wydanie nowej karty SIM.
KRÓTKIE KODY USSD– ciąg znaków poprzedzonych * a zakończonych # (np.: *101#) , które wpisujemy do telefonu po czym przyciskamy przycisk „zadzwoń” (najczęściej oznaczony logo „zielonej słuchawki”).Za pomocą krótkich kodów możemy włączać i wyłączać usługi oraz zarządzać informacjami na swoim telefonie.
LIMITER DATA– Limiter Data to usługa, dzięki której Klient może uniknąć wysokich rachunków za połączenia z internetem w roamingu. Po przekroczeniu limitu 111 MB (dla krajach Unii Europejskiej), nastąpi blokada transmisji danych.
MMS– usługa wiadomości multimedialnych
OKRES ROZLICZENIOWY– Abonent z tytułu świadczonych usług rozliczany jest w okresach miesięcznych od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego. Należność, którą Abonent musi opłacić za usługi realizowane w danym okresie rozliczeniowym w terminie wskazanym na rachunku bądź fakturze.
POŁĄCZENIA O PODWYŻSZONEJ OPŁACIE– Połączenia o podwyższonej opłacie to usługa umożliwiająca dzwonienie na różnego typu serwisy informacyjne, konkursowe, rozrywkowe dostępne pod numerami wysokopłatnymi (premium). Opłaty z połączenia z numerami premium zaczynającymi się od 605 70xxxx, *7xy, 70, 19 (gdzie x – to dowolna cyfra 0-9, y – to ciąg cyfr 0-9) określone są w cenniku Twojej taryfy.
PREMIUM RATE– Numery Premium Rate to usługi telekomunikacyjne o podwyższonej opłacie wykorzystywane do świadczenia takich usług jak: Konkursy i loterie SMS, pobieranie kontentu na telefon takiego jak gry, tapety, dzwonki, usługi społecznościowe : czaty, dostęp do elektronicznych wydań prasy w Internecie i inne.
PIN– osobisty czterocyfrowy numer identyfikacyjny, rodzaj hasła służącego do autoryzacji i identyfikacji
POCZTA GŁOSOWA– usługa dostępna w sieciach telefonii stacjonarnej i komórkowej. Gdy abonent nie odbierze połączenia, dzwoniący może zostawić mu wiadomość głosową do odsłuchania, gdy ten zadzwoni na podany numer. Numer poczty głosowej w sieci t-novum + 48 699 779 000.
PRZENIESIENIE NUMERU– Usługa przeniesienia numeru pozwala zachować ten sam numer telefonu komórkowego podczas zmiany operatora telefonii komórkowej
PUK– ośmiocyfrowy kod umożliwiający odblokowanie karty SIM używanej w telefonie komórkowym. PUK jest przechowywany w systemie komputerowym operatora sieci i jest przydzielany do konkretnej karty SIM w momencie wydania jej abonentowi.
ROAMING– to mechanizm w bezprzewodowych sieciach telekomunikacyjnych (np. komórkowych), umożliwiającym korzystanie z usług obcych sieci, bądź punktów dostępowych, w momencie gdy abonent znajduje się poza zasięgiem sieci operatora, z którym podpisał umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych. W szczególności poza granicami kraju.
SMS– usługa przesyłania krótkich wiadomości tekstowych w cyfrowych sieciach telefonii komórkowej.
SPRZEDAWCA– spółka Novum Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Racławickiej 146, 02-117 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000368094, kapitał zakładowy w wysokości 29 408 671,00 zł (wpłacony w całości), NIP: 9491924705; REGON: 152185875.
UMOWA– termin użyty bez bliższego określenia oznacza Dokument Umowy wraz z Załącznikami, w tym Regulaminem oraz Cennikiem, jak również stosunek zobowiązaniowy sprzedaży energii elektrycznej łączący Strony w oparciu o wymienione dokumenty.