link do strony Energia
link do strony Gaz
link do strony Teleopiekun
link do strony Nomadyka
link do strony Hendy
link do strony Telenovum
Główne menu witryny Wyszukiwarka Treść strony Mapa strony
Tło strony

Statut

  • W październiku 2010 r. firma zmieniła formę organizacyjną przekształcając się ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną. Kapitał zakładowy, opłacony w całości, wynosi obecnie 29 408 671,00 zł.
  • Uprzejmie zawiadamiamy, że z dniem  28 czerwca 2013 r. Telekomunikacja Novum Spółka Akcyjna zmieniła nazwę  na Novum Spółka Akcyjna.
    Jednocześnie informujemy, że zmianie uległa jedynie zmiana nazwy, wszystkie pozostałe dane, w tym KRS, NIP,  numery  konta bankowego,  adres pozostały bez zmian. Zmiana nazwy Spółki nie wywołuje skutku w postaci zmiany podmiotu, który jest stroną zawartych już umów. Informujemy, że zgodnie z art. 60a ust. 4 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne  (Dz. U. Nr 171, poz. 1800  z późn. zm.) informacja o zmianie nazwy (firmy) nie stanowi zmiany warunków umowy, a tym samym nie powoduje uprawnienia do wypowiedzenia przez Abonenta umowy zawartej na czas oznaczony, bez obowiązku zapłaty odszkodowania (kary umownej) tytułem zwrotu ulgi związanej z zawarciem tej umowy.
  • KRS NOVUM S.A. (PDF | 21 Kb)